Klub HjerneVærket

Klub HjerneVærket er et kommunalt tilbud om arbejdsrehabilitering og afklaring af beskæftigelse - for borgere med erhvervet hjerneskade. Beskæftigelse omfatter såvel arbejde på det ordinære som det støttede arbejdsmarked.

Download Klub HjerneVærkets folder

Informationsfilm om Klub HjerneVærket